บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ ฯ

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี : 2 เมษา วันรักการอ่าน ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส