บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ดำเนินการทำค้างไม้เลื้อยและรดน้ำต้นเมล็ดพันธุ์พระราชทานถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร

วันที่ 16 กุมภาพันธ์

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ดำเนินการทำค้างไม้เลื้อยและรดน้ำต้นเมล็ดพันธุ์พระราชทานถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร

วันที่ 16 กุมภาพันธ์

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ดำเนินการทำค้างไม้เลื้อยและรดน้ำต้นเมล็ดพันธุ์พระราชทานถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร

วันที่ 16 กุมภาพันธ์

Read more

สกร.อำเภอบาเจาะ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ห้องเรียนออนไลน์ (Line OA) ผ่านสมาร์ทโฟน สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 16 พฤศจิกายน

Read more

สกร.อำเภอบาเจาะ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ห้องเรียนออนไลน์ (Line OA) ผ่านสมาร์ทโฟน สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 16 พฤศจิกายน

Read more

สกร.อำเภอบาเจาะ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ห้องเรียนออนไลน์ (Line OA) ผ่านสมาร์ทโฟน สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 16 พฤศจิกายน

Read more