บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์ การดำเนินงาน วิธีการประเมินตำแหน่งและการขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ “Performance Agreement : PA”

วันที่ 20 พฤษภาคม 25

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา “สาระน่ารู้ การเลือก สว.”

วันที่ 20 พฤษภาคม 25

Read more