ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะนราธิวาส
ถนนเพชรเกษม ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส 96170

โทรศัพท์ 073-599000   โทรสาร 073-599 000

E-mail : nfe_bacho@hotmail.com