ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมพิธีการอบรมพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง กรมส่งเสริมการเรียนรู้ รุ่น 3

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปณา กรมส่งเสริมการเรียนรู้” ในวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ นำนักศึกษาเข้ารับการทดสอบระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธทศักราช 2551 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more