ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมต้อนรับองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 27 มีนาคม 256

Read more