บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ดำเนินการพัฒนา ทำความสะอาด จัดห้องเรียน และจัดหนังสือเพื่อเป็นมุมเรียนรู้ให้กับนักศึกษา

วันที่ 8 มีนาคม 2567

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมจัดนิทรรศการ “เดินตามรอยพ่อ เสด็จน้ำตกปาโจ” ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” น้อมรำลึก 65 ปี เสด็จประพาสน้ำตกปาโจ

วันที่ 8 มีนาคม 2567

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปัดกวาด ทำความสะอาด “ศาลาพลับพลาธารทัศน์” ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” น้อมรำลึก 65 ปี เสด็จประพาสน้ำตกปาโจ

วันที่ 8 มีนาคม 2567

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” น้อมรำลึก 65 ปี เสด็จประพาสน้ำตกปาโจ

วันที่ 8 มีนาคม 2567

Read more