บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกในการประชุมประจำเดือนสัญจร คณะผู้บริหารและบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567

Read more