บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ให้การต้อนรับนายอำเภอบาเจาะ ในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโต๊ะครู สถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ให้การต้อนรับนายอำเภอบาเจาะ ในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโต๊ะครู สถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ให้การต้อนรับนายอำเภอบาเจาะ ในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโต๊ะครู สถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more