บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มทักษะด้าอาชีพแก่นักเรียนที่ไมได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 5 มีนาคม 2567

Read more