บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันที่ 25 เมษายน 2567)

วันที่ 26 เมษายน 256

Read more

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง TO BE NUMBER ONE ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบาเจาะ

วันที่ 25 เมษายน 256

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่สอสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

วันที่ 25 เมษายน 256

Read more