บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567

วันที่ 15 มีนาคม 256

Read more

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมพิธีการอบรมพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง กรมส่งเสริมการเรียนรู้ รุ่น 3

วันที่ 15 มีนาคม 256

Read more