วันที่ 14 มีนาคม 2567 ครูอาสาสมัคร สกร.อำเภอบาเจาะได้อำนวยความสะดวกนักศึกษาในการสอบ แอ็กแซม ณ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ครูอาสาสมัคร สกร.อำเภอบาเจาะได้อำนวยความสะดวกนักศึกษาในการสอบ แอ็กแซม ณ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส

Read more

11 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอบาเจาะร่วมเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ในการประชุมหัวหน้าส่วน และเสวนากาแฟยามเช้า ให้กับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบาเจาะ โดยมีท่านนายอำเภอบาเจาะเป็นประธาน และมีครูรวมถึงบุคลากรทุกท่านใน สกร.อำเภอบาเจาะ ช่วยกันต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านที่มาเยือน

11 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอบาเจาะร่วมเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ในการประชุมหัวหน้าส่วน และเสวนากาแฟยามเช้า ให้กับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบาเจาะ โดยมีท่านนายอำเภอบาเจาะเป็นประธาน และมีครูรวมถึงบุคลากรทุกท่านใน สกร.อำเภอบาเจาะ ช่วยกันต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านที่มาเยือน

Read more

ประชาสัมพันธ์ การถือศิลอดในเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม ตรงกับวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567

ประชาสัมพันธ์ การถือศิลอดในเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม ตรงกับวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567

Read more

เตรียมสถานที่ต้อนรับหัวหน้าส่วน ในการเสวนากาแฟยามเช้า ในวันพรุ่งนี้ โดย สกร.อำเภอบาเจาะเป็นฝ่ายจัดสถานที่เพื่อการต้อนรับ

เตรียมสถานที่ต้อนรับหัวหน้าส่วน ในการเสวนากาแฟยามเช้า ในวันพรุ่งนี้ โดย สกร.อำเภอบาเจาะเป็นฝ่ายจัดสถานที่เพื่อการต้อนรับ

Read more

นักศึกษาสถาบันศึกษา สกร.ประจำปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอนและสถาบันศึกษาปอเนาะซุลลามิลฟาลาฮฺ เข้าสอบปลายภาคสายสามัญกับ สกร.อำเภอบาเจาะ ณ โรงเรียนบ้านแป็ะบุญ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 9 มีนาคม 2567

นักศึกษาสถาบันศึกษา สกร.ประจำปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอนและสถาบันศึกษาปอเนาะซุลลามิลฟาลาฮฺ เข้าสอบปลายภาคสายสามัญกับ สกร.อำเภอบาเจาะ ณ โรงเรียนบ้านแป็ะบุญ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 9 มีนาคม 2567

Read more

นักศึกษา สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส วันที่ 7 มีนาคม 2567

Read more

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ คณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนในอำเภอบาเจาะ ในกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า อำเภอบาเจาะ โดยหัวหน้าส่วนอำเภอบาเจาะร่วมกันจัดขึ้น ณ สกร.อำเภอบาเจาะ

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ คณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนในอำเภอบาเจาะ ในกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า อำเภอบาเจาะ โดยหัวหน้าส่วนอำเภอบาเจาะร่วมกันจัดขึ้น ณ สกร.อำเภอบาเจาะ

Read more

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึง นักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมกันเคารพธงชาติ เพื่อสำนึกถึงความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึง นักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมกันเคารพธงชาติ เพื่อสำนึกถึงความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

Read more

ข้าพเจ้า นางซูไฮลา มากคง ครู ศกร.อำเภอบาเจาะประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ มัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมคุมสอบนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ ในการวัดผลประเมินผลปลายภาค ในภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 2-3 มีนาคม 2567

ข้าพเจ้า นางซูไฮลา มากคง ครู ศกร.อำเภอบาเจาะประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ มัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมคุมสอบนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ ในการวัดผลประเมินผลปลายภาค ในภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 9-10 มีนาคม 2567

Read more