ปรึกษาหารือกับวิทยากรในการจัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดอาชีพให้กับนักศึกษา ศกร.ในสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน

ปรึกษาหารือกับวิทยากรในการจัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดอาชีพให้กับนักศึกษา ศกร.ในสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน

Read more

ครูอาสาสมัคร สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะและคณะครู ศกร.ตำบลลุโบ๊ะสาวอ าร่วมประชุม ศสปชต.เพื่อชี้แจงแนวทางและกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก อบจ.

ครูอาสาสมัคร สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะและคณะครู ศกร.ตำบลลุโบ๊ะสาวอ าร่วมประชุม ศสปชต.เพื่อชี้แจงแนวทางและกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก อบจ.

Read more

ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำปอเนาะและบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงาน 2 เมษา โดยมีผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ เป็นประธานในการประชุม วันที่ 28 มีนาคม 67

ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำปอเนาะและบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงาน 2 เมษา โดยมีผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ เป็นประธานในการประชุม วันที่ 28 มีนาคม 67

Read more

นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะร่วมกับครู สกร.อำเภอบาเจาะ ช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อความสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้

นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะร่วมกับครู สกร.อำเภอบาเจาะ ช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อความสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้

Read more

ครูอาสาสมัครประจำปอเนาะได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ มอบกล่องรอมฎอนปันสุขให้กับโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน และคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อใช้ในการละศิลอด

Read more

เตรียมสถานที่ต้อนรับหัวหน้าส่วน ในการเสวนากาแฟยามเช้า ในวันพรุ่งนี้ โดย สกร.อำเภอบาเจาะเป็นฝ่ายจัดสถานที่เพื่อการต้อนรับ

เตรียมสถานที่ต้อนรับหัวหน้าส่วน ในการเสวนากาแฟยามเช้า ในวันพรุ่งนี้ โดย สกร.อำเภอบาเจาะเป็นฝ่ายจัดสถานที่เพื่อการต้อนรับ

Read more

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษา สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน มารับตารางเพื่อใช้ในการสอบปลายภาค ในภาคเรียนที่ 2/2567

Read more