ร่วมด้วยช่วยกันทาสีศาลาเรียนรู้ปอเนาะให้มีความสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาหารือต่างๆ

ร่วมด้วยช่วยกันทาสีศาลาเรียนรู้ปอเนาะให้มีความสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาหารือต่างๆ

Read more

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน

Read more

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ วิชาช่างทาสี ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ วิชาช่างทาสี ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน

Read more

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา ศกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ อำเภอบาเจาะ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา สกร.ประจำสถายันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน

Read more

ประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนนักศึกษา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ระหว่งวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 – 20 มิถุนายน 2567

ประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ

Read more

โครงการอบรมดิจิตอล ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลลุโบ๊ะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

โครงการอบรมดิจิตอล ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลลุโบ๊ะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

โครงการปิ่นโตสานรัก โดยมีการรับประทานอาหารเช้าด้วยกัน ในทุกวันจันทร์ เพื่อปรึกษาหารือและเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ปิ่นโตสานรัก

Read more

ปรึกษาหารือกับวิทยากรในการจัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดอาชีพให้กับนักศึกษา ศกร.ในสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน

ปรึกษาหารือกับวิทยากรในการจัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดอาชีพให้กับนักศึกษา ศกร.ในสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน

Read more

รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์จาก กกต.เพื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลลุโบ๊ะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์จาก กกต.เพื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลลุโบ๊ะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more