เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน

Read more

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ วิชาช่างทาสี ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ วิชาช่างทาสี ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน

Read more

ประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนนักศึกษา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ระหว่งวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 – 20 มิถุนายน 2567

ประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ

Read more

โครงการอบรมดิจิตอล ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลลุโบ๊ะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

โครงการอบรมดิจิตอล ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลลุโบ๊ะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์จาก กกต.เพื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลลุโบ๊ะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์จาก กกต.เพื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลลุโบ๊ะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

วันที่ 10 เมษายน 2567 ตรงกับวันตรุษอิดิ้ลฟิตรี ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองและเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ หลังจากที่บวชเป็นเวลา 1 เดือน

วันที่ 10 เมษายน 2567 ตรงกับวันตรุษอิดิ้ลฟิตรี

Read more

คณะครู สกร.อำเภอบาเจาะ และครูอาสาสมัครประจำปอเนาะ ร่วมกันจัดสถานที่ในการเตรียมงาน 2 เมษา วันรักการอ่าน เนื่องในวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 28 มีนาคม 2567

คณะครู สกร.อำเภอบาเจาะ และครูอาสาสมัครประจำปอเนาะ ร่วมกันจัดสถานที่ในการเตรียมงาน 2 เมษา วันรักการอ่าน เนื่องในวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 28 มีนาคม 2567

Read more

กิจกรรมรอมฎอนปันสุข นำโดย ผอ.ศกร.อำเภอบาเจาะและบุคลากร รวมครู สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะด้วย วันที่ 22 มีนาคม 2567

กิจกรรมรอมฎอนปันสุข นำโดย ผอ.ศกร.อำเภอบาเจาะและบุคลากร รวมครู สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะด้วย วันที่ 22 มีนาคม 2567

Read more

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ครูอาสาสมัคร สกร.อำเภอบาเจาะได้อำนวยความสะดวกนักศึกษาในการสอบ แอ็กแซม ณ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ครูอาสาสมัคร สกร.อำเภอบาเจาะได้อำนวยความสะดวกนักศึกษาในการสอบ แอ็กแซม ณ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส

Read more

นักศึกษาสถาบันศึกษา สกร.ประจำปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอนและสถาบันศึกษาปอเนาะซุลลามิลฟาลาฮฺ เข้าสอบปลายภาคสายสามัญกับ สกร.อำเภอบาเจาะ ณ โรงเรียนบ้านแป็ะบุญ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 9 มีนาคม 2567

นักศึกษาสถาบันศึกษา สกร.ประจำปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอนและสถาบันศึกษาปอเนาะซุลลามิลฟาลาฮฺ เข้าสอบปลายภาคสายสามัญกับ สกร.อำเภอบาเจาะ ณ โรงเรียนบ้านแป็ะบุญ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 9 มีนาคม 2567

Read more