ร่วมด้วยช่วยกันทาสีศาลาเรียนรู้ปอเนาะให้มีความสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาหารือต่างๆ

ร่วมด้วยช่วยกันทาสีศาลาเรียนรู้ปอเนาะให้มีความสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาหารือต่างๆ

Read more

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา ศกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ อำเภอบาเจาะ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา สกร.ประจำสถายันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน

Read more

โครงการปิ่นโตสานรัก โดยมีการรับประทานอาหารเช้าด้วยกัน ในทุกวันจันทร์ เพื่อปรึกษาหารือและเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ปิ่นโตสานรัก

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้และประกวดตู้ปลายสวยงาม ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมตู้ปลาาสวยงาม (Aquarium innovation) สกร.อำเภอบาเจาะ วันที่ 18 เมษายน 2567 ณ ศกร.อำเภอบาเจาะ

โครงการอบรมให้ความรู้และประกวดตู้ปลายสวยงาม ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมตู้ปลาาสวยงาม (Aquarium innovation) สกร.อำเภอบาเจาะ

Read more

นักศึกษาสกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ณ สกร.อำเภอบาเจาะ วันที่ 20-21 มีนาคม 2567

นักศึกษาสกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ณ สกร.อำเภอบาเจาะ วันที่ 20-21 มีนาคม 2567

Read more

วันที่ 18 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอบาเจาะ ได้จัดกิจกรรมย้อนรอยอดีต กศน.สูู่ สกร. ในวันคล้านวันสถาปณากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่ง ครู สกร.หลายท่านได้เล่าเรื่องประวัติของ กศน.และความเป็นมาของกศน.มาถึง สกร. ปัจจุบัน รวมทั้ง ครูอาสาประจำปอเนาะด้วย

วันที่ 18 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอบาเจาะ ได้จัดกิจกรรมย้อนรอยอดีต กศน.สูู่ สกร. ในวันคล้านวันสถาปณากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่ง ครู สกร.หลายท่านได้เล่าเรื่องประวัติของ กศน.และความเป็นมาของกศน.มาถึง สกร. ปัจจุบัน รวมทั้ง ครูอาสาประจำปอเนาะด้วย

Read more

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ครูอาสาสมัคร ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ได้รับสมัครนักศึกษาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะซุลลามิลฟาลาฮ ม.5 สุไหงบาตู โดยมีผู้ช่วยโต๊ะครูหรือมามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครู

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ครูอาสาสมัคร ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ได้รับสมัครนักศึกษาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะซุลลามิลฟาลาฮ ม.5 สุไหงบาตู โดยมีผู้ช่วยโต๊ะครูหรือมามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครู

Read more

11 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอบาเจาะร่วมเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ในการประชุมหัวหน้าส่วน และเสวนากาแฟยามเช้า ให้กับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบาเจาะ โดยมีท่านนายอำเภอบาเจาะเป็นประธาน และมีครูรวมถึงบุคลากรทุกท่านใน สกร.อำเภอบาเจาะ ช่วยกันต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านที่มาเยือน

11 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอบาเจาะร่วมเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ในการประชุมหัวหน้าส่วน และเสวนากาแฟยามเช้า ให้กับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบาเจาะ โดยมีท่านนายอำเภอบาเจาะเป็นประธาน และมีครูรวมถึงบุคลากรทุกท่านใน สกร.อำเภอบาเจาะ ช่วยกันต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านที่มาเยือน

Read more

ประชาสัมพันธ์ การถือศิลอดในเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม ตรงกับวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567

ประชาสัมพันธ์ การถือศิลอดในเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม ตรงกับวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567

Read more

นักศึกษาสถาบันศึกษา สกร.ประจำปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอนและสถาบันศึกษาปอเนาะซุลลามิลฟาลาฮฺ เข้าสอบปลายภาคสายสามัญกับ สกร.อำเภอบาเจาะ ณ โรงเรียนบ้านแป็ะบุญ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 9 มีนาคม 2567

นักศึกษาสถาบันศึกษา สกร.ประจำปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอนและสถาบันศึกษาปอเนาะซุลลามิลฟาลาฮฺ เข้าสอบปลายภาคสายสามัญกับ สกร.อำเภอบาเจาะ ณ โรงเรียนบ้านแป็ะบุญ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 9 มีนาคม 2567

Read more