ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ คณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนในอำเภอบาเจาะ ในกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า อำเภอบาเจาะ โดยหัวหน้าส่วนอำเภอบาเจาะร่วมกันจัดขึ้น ณ สกร.อำเภอบาเจาะ

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ คณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนในอำเภอบาเจาะ ในกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า อำเภอบาเจาะ โดยหัวหน้าส่วนอำเภอบาเจาะร่วมกันจัดขึ้น ณ สกร.อำเภอบาเจาะ

Read more

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึง นักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมกันเคารพธงชาติ เพื่อสำนึกถึงความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึง นักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมกันเคารพธงชาติ เพื่อสำนึกถึงความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

Read more

นักศึกษา สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมโครงการอาสายุวกาชาด ณ สกร.อำเภอบาเจาะ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

นักศึกษา สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมโครงการอาสายุวกาชาด ณ สกร.อำเภอบาเจาะ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

Read more

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ ในทุกระดับชั้น จะมีการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2567 ในวันที่ 2,3,9,10 มีนาคม 2567

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ ในทุกระดับชั้น จะมีการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2567 ในวันที่ 2,3,9,10 มีนาคม 2567

Read more

กิจกรรมครูต้นแบบรักการอ่าน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สกร.อำเภอบาเจาะ ภายใต้การนำโดย ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ นางนูรไอนี ติสมานิ และครู สกร.อำเภอบาเจาะ

กิจกรรมครูต้นแบบรักการอ่านวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สกร.อำเภอบาเจาะ ภายใต้การนำโดย ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ นางนูรไอนี ติสมานิ

Read more

ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ติดตามการใช้ LINE OA ของนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ ทั้งในปอเนาะและที่บ้านนักศึกษาบริเวณใกล้เคียง

ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ติดตามการใช้ LINE OA ของนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ ทั้งในปอเนาะและที่บ้านนักศึกษาบริเวณใกล้เคียง

Read more

โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส

โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส

Read more

นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ ณ สกร.อำเภอบาเจาะ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ ณ สกร.อำเภอบาเจาะ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

Read more

นักศึกษา สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน เข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาต้นไทรอารีน่า อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

นักศึกษา สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน เข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาต้นไทรอารีน่า อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

โครงการติวเข้มเติมความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N-net ประจำ ศกร.ตำบลลุโบ๊ะสาวออำเภอบาเจาะ วันแรกคะ

โครงการติวเข้มเติมความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N-net ประจำ ศกร.ตำบลลุโบ๊ะสาวออำเภอบาเจาะ วันแรกคะ

Read more