วันที่ 29 มกราคม 2567 คณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาจากต้นสังกัด นำโดยประธานคณะกรรมการ โดยรองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท และคณะกรรมการ เข้าร่วมประเมิน สกร.อำเภอบาเจาะ โดยมี ผอ.นูรไอนี ติสมานิ ครูและบุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้ารับการประเมิน

วันที่ 29 มกราคม 2567 คณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาจากต้นสังกัด นำโดยประธานคณะกรรมการ โดยรองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท และคณะกรรมการ เข้าร่วมประเมิน สกร.อำเภอบาเจาะ โดยมี ผอ.นูรไอนี ติสมานิ ครูและบุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้ารับการประเมิน

Read more

วันที่ 17 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ ประชุมครูและบุคลากรในการเตรียมการประเมินภายใน โดยมีครู สกร.ประจำปอเนาะร่วมด้วย

Read more

17 มกราคม 2567 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ ให้บุคลากรและครูอาสาสมัครประจำปอเนาะ ประชุมโครงการส่งความสุขเพื่อนครู 2567 จัดโดย สกร.จังหวัดนราธิวาส

17 มกราคม 2567 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ ให้บุคลากรและครูอาสาสมัครประจำปอเนาะ ประชุมโครงการส่งความสุขเพื่อนครู 2567 จัดโดย สกร.จังหวัดนราธิวาส

Read more

ครู สกร.ประจำปอเนาะ เข้ารับรางวัลการปฏิบัติงานดีเด่น จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รางวัลที่ 1 ประเภทครูอาสาสมัคร ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะดีเด่น ระดับจังหวัดนราธิวาส ในวันครู 16 มกราคม ณ หอประชุมวิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส

Read more

ครูส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะได้รับมอบหมายจาผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะเข้าเยี่ยมโต๊ะครู เพื่อปฏิบัติงานด้านสร้างสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในการเรียนสามัญให้กับนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะซุลลามิลฟาลาฮ วันที่ 11 มกราคม 2567

ครูส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะเข้าเยี่ยมโต๊ะครู เพื่อปฏิบัติงานด้านสร้างสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในการเรียนสามัญให้กับนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะซุลลามิลฟาลาฮ

Read more

ผอ.สกร.อำเภอบาเจาะได้มอบหมายให้คณะครู บุคลากร และครู สกร.ประจำปอเนาะ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2567 ณ หอประชุม อบต.ลุโบ๊ะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

ผอ.สกร.อำเภอบาเจาะได้มอบหมายให้คณะครู บุคลากร และครู สกร.ประจำปอเนาะ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2567 ณ หอประชุม อบต.ลุโบ๊ะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

Read more

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ คณะครู สกร.ตำบลลุโบ๊ะสาวอ มีการจัดกิจกรรมร่วมกับทาง อบต.ลุโบะสาวอ ณ บริเวณหอประชุม อบต.ลุโบ๊ะสาวอ แล้วพบกันน่ะคะ เด็กๆ

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ คณะครู สกร.ตำบลลุโบ๊ะสาวอ มีการจัดกิจกรรมร่วมกับทาง อบต.ลุโบะสาวอ ณ บริเวณหอประชุม อบต.ลุโบ๊ะสาวอ แล้วพบกันน่ะคะ เด็กๆ

Read more