วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษา สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน มารับตารางเพื่อใช้ในการสอบปลายภาค ในภาคเรียนที่ 2/2567

Read more

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ ในทุกระดับชั้น จะมีการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2567 ในวันที่ 2,3,9,10 มีนาคม 2567

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ ในทุกระดับชั้น จะมีการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2567 ในวันที่ 2,3,9,10 มีนาคม 2567

Read more

กิจกรรมครูต้นแบบรักการอ่าน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สกร.อำเภอบาเจาะ ภายใต้การนำโดย ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ นางนูรไอนี ติสมานิ และครู สกร.อำเภอบาเจาะ

กิจกรรมครูต้นแบบรักการอ่านวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สกร.อำเภอบาเจาะ ภายใต้การนำโดย ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ นางนูรไอนี ติสมานิ

Read more

ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ติดตามการใช้ LINE OA ของนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ ทั้งในปอเนาะและที่บ้านนักศึกษาบริเวณใกล้เคียง

ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ติดตามการใช้ LINE OA ของนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ ทั้งในปอเนาะและที่บ้านนักศึกษาบริเวณใกล้เคียง

Read more

โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส

โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส

Read more

นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ ณ สกร.อำเภอบาเจาะ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ ณ สกร.อำเภอบาเจาะ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

Read more

ไม่ว่าวัยไหน ๆ คุณก็สามารถมาเรียนรู้เพิ่ม ความรู้ในระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ของ สกร. ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุนกอน ตำบลลุโบ๊ะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสได้

ไม่ว่าวัยไหน ๆ คุณก็สามารถมาเรียนรู้เพิ่ม ความรู้ในระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ของ สกร. ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุนกอน ตำบลลุโบ๊ะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสได้

Read more

นักศึกษา สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน เข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาต้นไทรอารีน่า อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

นักศึกษา สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน เข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาต้นไทรอารีน่า อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

โครงการติวเข้มเติมความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N-net ประจำ ศกร.ตำบลลุโบ๊ะสาวออำเภอบาเจาะ วันแรกคะ

โครงการติวเข้มเติมความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N-net ประจำ ศกร.ตำบลลุโบ๊ะสาวออำเภอบาเจาะ วันแรกคะ

Read more