ครูอาสาสมัคร สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะและคณะครู ศกร.ตำบลลุโบ๊ะสาวอ าร่วมประชุม ศสปชต.เพื่อชี้แจงแนวทางและกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก อบจ.

ครูอาสาสมัคร สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะและคณะครู ศกร.ตำบลลุโบ๊ะสาวอ าร่วมประชุม ศสปชต.เพื่อชี้แจงแนวทางและกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก อบจ.

Read more

คณะครู สกร.อำเภอบาเจาะ และครูอาสาสมัครประจำปอเนาะ ร่วมกันจัดสถานที่ในการเตรียมงาน 2 เมษา วันรักการอ่าน เนื่องในวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 28 มีนาคม 2567

คณะครู สกร.อำเภอบาเจาะ และครูอาสาสมัครประจำปอเนาะ ร่วมกันจัดสถานที่ในการเตรียมงาน 2 เมษา วันรักการอ่าน เนื่องในวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 28 มีนาคม 2567

Read more

ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำปอเนาะและบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงาน 2 เมษา โดยมีผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ เป็นประธานในการประชุม วันที่ 28 มีนาคม 67

ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำปอเนาะและบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงาน 2 เมษา โดยมีผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ เป็นประธานในการประชุม วันที่ 28 มีนาคม 67

Read more

ครู ศกร.อำเภอบาเจาะ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะร่วมกับนักศึกษา จัดศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร และกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมการอ่าน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน วันที่ 26 มีนาคม 2567

ครู ศกร.อำเภอบาเจาะ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะร่วมกับนักศึกษา จัดศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร และกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมการอ่าน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน วันที่ 26 มีนาคม 2567

Read more

นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะร่วมกับครู สกร.อำเภอบาเจาะ ช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อความสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้

นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะร่วมกับครู สกร.อำเภอบาเจาะ ช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อความสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้

Read more

ครูอาสาสมัครประจำปอเนาะได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ มอบกล่องรอมฎอนปันสุขให้กับโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน และคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อใช้ในการละศิลอด

Read more

กิจกรรมรอมฎอนปันสุข นำโดย ผอ.ศกร.อำเภอบาเจาะและบุคลากร รวมครู สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะด้วย วันที่ 22 มีนาคม 2567

กิจกรรมรอมฎอนปันสุข นำโดย ผอ.ศกร.อำเภอบาเจาะและบุคลากร รวมครู สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะด้วย วันที่ 22 มีนาคม 2567

Read more

นักศึกษาสกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ณ สกร.อำเภอบาเจาะ วันที่ 20-21 มีนาคม 2567

นักศึกษาสกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ณ สกร.อำเภอบาเจาะ วันที่ 20-21 มีนาคม 2567

Read more

วันที่ 18 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอบาเจาะ ได้จัดกิจกรรมย้อนรอยอดีต กศน.สูู่ สกร. ในวันคล้านวันสถาปณากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่ง ครู สกร.หลายท่านได้เล่าเรื่องประวัติของ กศน.และความเป็นมาของกศน.มาถึง สกร. ปัจจุบัน รวมทั้ง ครูอาสาประจำปอเนาะด้วย

วันที่ 18 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอบาเจาะ ได้จัดกิจกรรมย้อนรอยอดีต กศน.สูู่ สกร. ในวันคล้านวันสถาปณากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่ง ครู สกร.หลายท่านได้เล่าเรื่องประวัติของ กศน.และความเป็นมาของกศน.มาถึง สกร. ปัจจุบัน รวมทั้ง ครูอาสาประจำปอเนาะด้วย

Read more

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ครูอาสาสมัคร ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ได้รับสมัครนักศึกษาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะซุลลามิลฟาลาฮ ม.5 สุไหงบาตู โดยมีผู้ช่วยโต๊ะครูหรือมามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครู

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ครูอาสาสมัคร ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ได้รับสมัครนักศึกษาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะซุลลามิลฟาลาฮ ม.5 สุไหงบาตู โดยมีผู้ช่วยโต๊ะครูหรือมามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครู

Read more