ข้าพเจ้า นางซูไฮลา มากคง ครู ศกร.อำเภอบาเจาะประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ มัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมคุมสอบนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ ในการวัดผลประเมินผลปลายภาค ในภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 2-3 มีนาคม 2567

ข้าพเจ้า นางซูไฮลา มากคง ครู ศกร.อำเภอบาเจาะประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ มัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมคุมสอบนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ ในการวัดผลประเมินผลปลายภาค ในภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 9-10 มีนาคม 2567

Read more