ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ คณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนในอำเภอบาเจาะ ในกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า อำเภอบาเจาะ โดยหัวหน้าส่วนอำเภอบาเจาะร่วมกันจัดขึ้น ณ สกร.อำเภอบาเจาะ

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ คณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนในอำเภอบาเจาะ ในกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า อำเภอบาเจาะ โดยหัวหน้าส่วนอำเภอบาเจาะร่วมกันจัดขึ้น ณ สกร.อำเภอบาเจาะ

Read more

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึง นักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมกันเคารพธงชาติ เพื่อสำนึกถึงความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึง นักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมกันเคารพธงชาติ เพื่อสำนึกถึงความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

Read more