วันที่ 14 มีนาคม 2567 ครูอาสาสมัคร ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ได้รับสมัครนักศึกษาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะซุลลามิลฟาลาฮ ม.5 สุไหงบาตู โดยมีผู้ช่วยโต๊ะครูหรือมามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครู