นักศึกษา สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส วันที่ 7 มีนาคม 2567