นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ ณ สกร.อำเภอบาเจาะ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567