ประชุมวางแผน “โครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แก้วกัลยาในดวงใจ”

วันที่ 27 เมษายน 256

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็น สร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกับประชาชน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในพื้นที่

วันที่ 26 เมษายน 256

Read more