ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2566 และพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่น

วันที่ 25 เมษายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2566 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้แก่นายภูผาเพชร ล้วนวานิช นักศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส