ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส