ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

เลขที่ 32 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

TEl.073 512 536

fax.073 511807