อบรมครู กศน. เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ “นักจัดการเรียนรู้” สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ (รูปแบบออนไลน์)

วันที่ 24 เมษายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวมัรดียะห์ โดฮาร์ นักวิชาการศึกษา พร้อมคณะครู กศน.ตำบล และตัวแทนเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอ ทั้ง 13 แห่ง เข้าร่วมอบรมครู กศน. เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ “นักจัดการเรียนรู้” สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Facebook Live ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และตัวแทนครู กศน.ตำบล ในรูปแบบออนไซต์ ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2566 ณ โรงแรมปริ้นซ์ตัน กรุงเทพมหานคร