ประชุมวางแผน “โครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แก้วกัลยาในดวงใจ”

วันที่ 27 เมษายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายใ้ห้ ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และหัวหน้ากลุ่มงานแต่ละกลุ่มงาน ร่วมประชุมวางแผน “โครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แก้วกัลยาในดวงใจ” ณ ห้องรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส