กศน.นราธิวาส ให้การต้อนรับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 6 เมษายน 2566

Read more