บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ปฏิบัติงานประจำ ศกร.ตำบล

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบาเจาะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลลุโบะสาวอ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการทำความสะอาดและจัดห้องเรียน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม ณ ศกร.ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส