บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (Big Cleaning Day)

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (Big Cleaning Day)

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more