บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 7 พฤษภาคม 256

Read more

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมเดินแบบการกุศล “งามเลิศล้ำ แพรพรรณ เมืองเมอนารอ ผ้าทอ และผ้าลายพระราชทาน”

วันที่ 7 พฤษภาคม 256

Read more