บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา “สาระน่ารู้ การเลือก สว.”

วันที่ 17 พฤษภาคม 25

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 17 พฤษภาคม 25

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการประชุมวางแผนและประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา “สาระน่ารู้ การเลือก สว.”

วันที่ 17 พฤษภาคม 25

Read more