บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์ การดำเนินงาน วิธีการประเมินตำแหน่งและการขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ “Performance Agreement : PA”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นายมะรอซะดี แซมะแซ ครูชำนาญการ เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์ การดำเนินงาน วิธีการประเมินตำแหน่งและการขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ “Performance Agreement : PA” ณ สกร.อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี