บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ดำเนินการรับและตรวจเอกสารหลักฐานการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางสารีพ๊ะ เบ็ญรอซีด ครูอาสา ฯ ดำเนินการรับและตรวจเอกสารหลักฐานการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) ณ พื้นที่ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส