บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ​นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางกิตติมา ซำยา พร้อมด้วย นางนุรอัยนู ฤทธิ์มนตรี ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ​นักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอัล-ฟุรกอน ตำบลกาปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส