ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า ทั้งนี้ เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมี นายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธานในกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส