บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ให้การต้อนรับ นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์ รอง ผอ.ศค.จชต.และคณะ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นายมะรอซะดี แซมะแซ ครูชำนาญการ พร้อมด้วย นางกิตติมา ซำยา ครูอาสา ฯ ประจำปอเนาะ ให้การต้อนรับ นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์ รอง ผอ.ศค.จชต.และคณะ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ๆ ตามความต้องการของสถาบันศึกษาปอเนาะ เรียนรู้ทักษะวิชาชีพไฟฟ้า ซึ่งจัดโดย ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส่วนหน้า) ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอัล-ฟุรกอน ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส