บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางกิตติมา ซำยา ครูอาสา ฯ ประจำปอเนาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมตรวจเอกสารหลักฐานการรับสมัคร ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอัล-ฟุรกอน ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส