สกร.อำเภอบาเจาะ รวมใจภักดิ์

เรารักกรมสมเด็จพระเทพ ฯ 💜

สกร.อำเภอบาเจาะ รวมใจภักดิ์

เรารักกรมสมเด็จพระเทพ ฯ 💜

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม “อ่านบอกรัก”

โดยการถ่ายภาพตนเองคู่กับหนังสือเล่มโปรดหรือภาพกิจกรรมการอ่านหนังสือ พร้อมบอกเล่าข้อคิดดี ๆ จากหนังสือเล่มโปรดของท่าน เพื่อเป็นการบอกรักกรมสมเด็จพระเทพ ฯ ผ่านภาพและตัวหนังสือ แล้วเผยแพร่ทางออนไลน์

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 2 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นวันรักการอ่าน