บุคลสกร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 กุมภาพันธ์

Read more