สกร.อำเภอบาเจาะ จัดโครงการค่ายฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร์ สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์

Read more

สกร.อำเภอบาเจาะ จัดโครงการค่ายฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร์ สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์

Read more