บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพให้แก่เด็กพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบาเระใต้

วันที่ 26 มกราคม 256

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย

วันที่ 26 มกราคม 256

Read more