บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือ บ้านหนังสือชุมชนตำบลบาเระเหนือ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตำบลบาเระเหนือ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

Read more