บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์

Read more