สกร.อำเภอบาเจาะ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลบาเจาะ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรม กลุ่มสนใจ(ไม่เกิน 30ชม.)หลักสูตรวิชาการทำผ้ามัดย้อม จำนวน 25 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการอบรมอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ (New Skill) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดูกูสุเหร่าตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส